$ NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN
Tất cả
Trái đất dt kame4 kéo sp...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
150,000đ
Thần trái đất cấp 1...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
850,000đ
Thần trái đất cấp 1...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
900,000đ
Thần xayda cấp 1...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
950,000đ
Thần trái đất cấp 1...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
950,000đ
Thần xayda cấp 1...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
950,000đ
Luôn ngọc...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
900,000đ
Thần xayda cấp 2...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,000,000đ
Nội tại KHỦNG...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,300,000đ
Thần xayda cấp 2...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,100,000đ
Thần trái đất cấp 2...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,100,000đ
Thần xayda cấp 2...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,100,000đ
Thần xayda cấp 2...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,100,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 200K...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
200,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 150K ...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
150,000đ
Namec dt atm...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
100,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 120K ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
td...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
xd...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
350,000đ
mua nro doi skill de la oke...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
200,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)