#814

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 6

Hành Tinh: Trái Đất

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: Trái Đất Đệ VIP Giá 300K

300,000 CARD
210,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 6

Hành Tinh: Trái Đất

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: Trái Đất Đệ VIP Giá 300K

Tài khoản liên quan

Xayda Có Yardart Max VIP Giá 700K...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
700,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
200,000đ
Xayda Có Yardart Đệ KAME TDHS G...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
700,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 300K ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)