#148

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 6

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: Xayda Có Bông Tai Đệ KAME TTNL Giá 500K Card

500,000 CARD
350,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 6

Hành Tinh: Xayda

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai:

:

Nổi bật: Xayda Có Bông Tai Đệ KAME TTNL Giá 500K Card

Tài khoản liên quan

Xayda dt atm...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
120,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 150K C...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
150,000đ
Namec Có Yardart Đệ VIP Giá 80...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
800,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
500,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)