#1007

NICK NGỌC RỒNG VIP ĐANG BÁN

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Trái Đất

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: Td dt atm còn 190n

120,000 CARD
84,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Vũ Trụ 1

Hành Tinh: Trái Đất

Đăng Kí: Ảo

Bông Tai: Không

:

Nổi bật: Td dt atm còn 190n

Tài khoản liên quan

Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
550,000đ
Xayda Đệ KAME TDHS Giá 300K Ca...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
Trái Đất Có Yardart Giá 800K ...
Server: Vũ Trụ 5
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
800,000đ
Trái Đất ĐỆ KAME TTNL VIP G...
Server: Vũ Trụ 4
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
500,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)